EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Avaleht

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu eesmärgiks on tehnoloogia valdkonna õpetajate tehnoloogiaalase professionaalsuse kasvu soodustamine ja tehnoloogiakasvatuse põhimõtete leviku tõhustamine ning vastavasisulise hariduse arendamine.

“… . Viiskümmend aastat tagasi esitas arvutiteadlane Gordon Moore tõdemuse, mida tuntakse Moore’i seaduse nime all ja mis tänini kehtib: arvutiprotsessori võimsus kahekordistub iga pooleteise aastaga. 50 aastaga ongi arvuti võimsus kahekordistunud 33 korda. Meenutagem siinkohal legendi, mida iga malesõber teab: male leiutaja küsis tasuks mängu leiutamise eest igale järgnevale malelaua ruudule eelmisega võrreldes kahekordset riisiterade hulka. Alguses oli see tasu maksvale keisrile kerge: 1, 2, 4, 8, 16. Ent 32. ruuduni jõudes läks asi raskeks ja lõpuks muutus vajaliku riisi hulk juba täiesti mõõtmatuks.”
Loe edasi Vabariigi President Eesti Vabariigi 96. aastapäeval 24. veebruaril 2014

“…Me oleme sedavõrd kaua tegelenud säilitamisega, et oleme selles ilmselt maailma parimad. Oleme sajandite ja võimude kiuste alles ja elus hoidnud oma keelt, oma kultuuri, oma jonni. Ja see on olnud mõistetav, vajalik ja isegi edukas hoiak. Aga see on suletud hoiak. Oma Eesti elu uues peatükis vajame helgemat ja avatud hoiakut. Me oleme olemas, ja seda pole tarvis enam tõestada. Avades end veidigi rohkem teistele rahvustele, teistele elustiilidele, välimustele, keeltele, arvamustele, on meil väga palju võita. Kas või seeläbi, et nii õpime iseennast paremini tundma….”(Vabariigi Presidendi kõne iseseisvuspäeval 24. veebruaril 2011 Estonia teatri- ja kontserdimajas)

“…Me teame, et tänapäeval on edukad need riigid, kus panustatakse teadusele, tehnoloogiatele, tehnoloogiate ellurakendamisele ja inseneriharidusele. Edukad on need riigid, kus panustatakse valdkondadesse, mis haakuvad orgaaniliselt riigi majanduse vajadustega. Sealtkaudu leiavad need otsese väljundi rahva elukvaliteedi paranemisse…”(Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne TTÜ juubeliaktusel 17.09.2008)

“… Me peaksime oma tööga kogutud kapitali panema uusi ja tarku asju tegema, mitte püüdma samu asju uuesti teha. Odav töö suurt jõukust ei loo. Nii lihtne see ongi. Kui vaatame edukaid riike, siis näeme kõikjal erasektori väga suurt panust innovatsiooni, teadusesse, uutesse ideedesse ja lahendustesse…” (Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne vabariigi aastapäeval 24.02.2008)

“…Meil tuleb panna alus majandusele, mis ei lähtu enam odavast tööjõust, vaid ajupotentsiaalist ja uusima tehnoloogia tulemuslikust kasutamisest. Eesti suudab oma majandust ümber korraldada, oleme seda oma riiki taastades juba teinud, ja palju keerulisemas olukorras…”(Armas Eesti rahvas kodus ja kaugel! 31.12.2007 23:59 Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi President)

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks