EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Sügispäevad Kuopios 2018

Kuopios peeti selle sügise Soome õpetajate „Syyspäivät 2018“, 06.-07.10.2018

Esitlused olid seotud digitaalse maailmaga, uute materjalidega, tutvustati mitmeid projekte ja toimusid töötoad. Kohapeal olid mitmed firmad, kes tutvustasid oma tooteid ja kellelt sai tellida mitmesuguseid õppevahendeid. Mõned olulisemad sõnumid:

  • Soovitakse 7. klassile tunde juurde, siiani on kaks õppetundi nädalas, soovitakse kolme tundi
  • Õppeainete põhisisuks on: innovaatiokompetenssein ja teknologisen lukutaidon opetaminen (Lindfors 2018) ehk innovaatiliste disainiprotsesside/kompetentside ja tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine
  • Suuremate masinatega juhtub liialt palju õnnetusi, ca 250 juhtumit aastas, seega senisest enam pöörata tähelepanu tööohutusele
  • Õppetundides rõhk (häälega) töötavate seadmete valmistamisele ja rohkem 3D printimise õpetamist
  • Noored peavad oskama probleeme lahendada, seda nii tuleviku töö- kui ka argielus
  • Kas gümnaasiumis on piisavalt tehnoloogiavaldkonna ja innovatsiooni soodustavaid õppeaineid?

Mart Soobik

Näituse 2 X 100 teine 100

Haapsalu Kunstikoolis avati Haapsalu Viigi Kooli näituse –  2 X 100 – teine pool – õpetaja Villu Baumanni 100 kaastööd Maalehe nõuandelisale Targu Talita. Näitust ilmestavad ka hulk praktilisi töid, millede tegemist nendes kirjutistes õpetatakse. Tegemist on materjalide taaskasutuse, originaalsete ideede  ja hea disainiga. Blogis on ka materjalid pea kõikide teemade kohta. Blogis on  ilmunud kaastööde koondnimekiri ajakirja numbrite ja ilmumisajaga. Leiad, kui paned blogis otsingusse

MAALEHT – 30

Pildid näituselt aadressil  https://villub.wordpress.com

Noore inseneri ahelreaktsioonide masin jõudis ERMi!

12.-13.04.2018 toimus Eesti Rahva Muuseumis (ERM) Eesti Teadusagentuuri
korraldatud Õpilaste Teadusfestival (ÕTF) kus oma panuse andis Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit (ETKL). ÕTF teisel päeval vabanes teaduse populariseerimise alal Rakett 69 meeskonna koht ja sellele platsile seati üles viis ahelrektsioonide masinat. Masinatega osalemise ja demonstreerimisega igal pooltunnil tutvustasime ETKLi ja festivali “Noor insener”. Hõlpsalt valmistatavad ahelrektsiooni masinad virgutasid noorte loovust ja ettevõtlikkust. Panime masinad tööle nii, et igas masinas rakendusid mitmed erinevad ahelreaktsioonid ja masinad omakorda tekitasid suurema ahelreaktsiooni.

ÕTF-l näitasime läbilõiget eri haridusvaldkondade ja taseme töödest: kaks rühmatööd ja üks ühe õpilase individuaal-loovtöö põhikoolist, üks töö huvikoolist ja üks töö magistrandilt ( kunsti- ja tehnoloogia õpetaja, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia). 

Ahelreaktsioonide masinaid esitlesid õpilased Artur Arak ja Marko Mitt Viljandi Kesklinna Koolist ning magistriõpingute pedagoogilise praktika praktikant Peep Tobreluts Viljandi Huvikoolist. 

ERMis oli esindatud vaid kümnendik nendest masinatest mis osales festivalil “Noor insener” 25.02.2018 Tallinna Lauluväljaku Sammassaalis. ETKL soovib, et festival “Noor insener” muutuks igaaastaseks ja Eestis rändavaks festivaliks. 

Peep Tobreluts

 

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks