EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Mereseminar 2019

Soome tehniliste ainete õpetajate (TAO) mereseminar 29.-31.03.2019
„Meriseminaari“ 2019 oli juba 30.-nes ja teemaks „Tehnoloogiakasvatus, turvalisus ja tööheaolu“ ja toimus see Helsingi-Stockholm-Helsingi laeval Gabriella.
Alljärgnevalt mõned mõtted, mis jäid eredalt meelde.
Kuulates, milliseid olid teemad, mida käsitleti 30 aastat tagasi, siis paljuski on sarnasust sellega, millised teemad on tänasel päevalgi aktuaalsed: nt õpetajakoolitus tulevikus, automaatika tehnilises töös, tehnika ja tehnoloogia jne.
Soome Tehnoloogiatööstuse koolitusjuht tõi esile, et hetkel töötab tehnoloogiatööstuses 310 000 töötajat, kaudselt iga kolmas töötaja on haaratud tehnoloogiatööstusega. Aastaks 2021 vajab Soome 53 000 uut töötajat, tänapäeva tooted peavad olema innovaatiliste lahendustega, digitaliseerimisel on suur tähtsus. Tehnoloogia parandab meile igapäevaelus ette tulevaid probleeme. Koolitusjuht tõi esile, et nad toetavad koole bussiekskursioonidega ettevõtetesse, mitmesuguste õppematerjalidega (sh videod) ja korraldavad noortele praktikat ettevõtetes. Hea koht tutvuda vastavate materjalidega on MyTech.fi portaal.
Helsingi ülikooli esindaja, esitas küsimuse, kas käsitöö (õppeaine üldnimetus Soomes) õppeaine kaob kooli õppekavast? Tehti küsitlus ja selgus, et aastatel 2008-2018 on õpe vähenenud ligi 40%. Vähenenud on ka nende õpilaste hulk, kes valivad valikainena käsitöö.
Tehnoloogiakasvatuse esindajad rääkisid probleemilahendus väljakutsetest, uutest materjalidest ja digitehnoloogiast ning disainiprotsessist. Esitati küsimus, kuidas sa teed, kui miskit teed? Helsingi ja Aalto ülikool hakkavad õpetajatele korraldama täienduskoolitusi tehnoloogiakasvatusega seonduvatel teemadel.
Erinevatele õpilastele antavad ülesanded peavad olema erinevad, nii et õpilane saab positiivset õppimiskogemust!
Palju positiivset vastukaja leidis õpetajate arutelu õppeaine nimest ja sisust. Õppeaine nimi „Käsitöö“ ei anna ülevaadet, mida õppeaine tegelikult sisaldab ja taotleb. Väga tähtis on, milline on õppeaine nimetus just hariduspoliitiliselt, välispoliitiliselt jne. Õppeaine nimeks pakuti „Tehniline töö ja tehnoloogia“, see õppeaine oleks kõikidele õpilastele kohustuslik, kõikides kooliastmetes, sisaldades tehnilist teavet ja matemaatilist loodusteaduslikku lähenemist ning tehnoloogilist kirjaoskust ja rakenduslikku praktilist tegevust, samuti integreeritud õpet teiste õppeainetega. Õppe tähtis küsimus on miks?
Ka oli juttu tehnoloogõpetuse füüsilisest õpikeskkonnast ja tööohutusest, masinatest ja uutest õpperuumidest. Korraldati ka töötube, eriti huvipakkuv oli SketchUp-i harjutusalane töötuba.
PS. Soome kolleegid lubasid oma järgnevasse ajakirja „Tekninen opettaja“ lisada artikli tulevasest festivalist „Noor insener II“ 2019, samuti lubas TAO juhatuse esimees Jouni Kaipainen osaleda rahvusvahelisel tehnoloogiakasvatuse XVI suvekonverentsil 2019 Räpinas!
Mart Soobik

Pildigalerii

1. KOHT JA EUROOPA MEISTRITIITEL VEX IQ ROBOOTIKA VÕISTLUSKLASSIS

12.-13. jaanuaril peeti Soomes Euroopa meistrivõistlused VEX IQ robootika võistlusklassis, VEX IQ Challenge European Open 2019.

Tallinna 21. Kooli VEX IQ robootika huviringi noored Jan Kenneth Toming, Alo Virunurm ja Jasper Tenso 5B klassist ja varuvõistleja Henrik Timmerman 6D, meeskond Vr masters, võitsid I koha ja tulid Euroopa meistriks programmeerimises ja sõiduoskustes, auhind – Robot Skills Champion Award (VIQC), samas edestasid nad ka vanema võistlusklassi osalejaid.

Kooli teine meeskond Update, koosseisus Edgar Peial, Kristjan Puidet 6D ja varuvõistlejad Mirko Kupits5B ning Marten Lee 4D klassist saavutasid 6. koha.

Noorte juhendaja, õpetaja Mart Soobik kuulutati VEX IQ robootikas Aasta õpetajaks, auhind- Volunteer of the Year (VIQC).

https://www.robotevents.com/robot-competitions/vex-iq-challenge/RE-VIQC-18-7516.html

Konkurss “100 sammu inseneerias”

Konkursi “100 sammu inseneerias”, mille suursündmuseks oli Rube Goldbergi masina ehitamise võistlus 7.-12. klassi õpilastele, võitis Vastseliina Gümnaasiumi meeskond. Juhendajaks õpetaja Geenart Nagel.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus täna konkurss "100 sammu inseneerias", mille suursündmuseks oli Rube Goldbergi masina…

Posted by Vastseliina Gümnaasium on Reede, 2. november 2018

Sügispäevad Kuopios 2018

Kuopios peeti selle sügise Soome õpetajate „Syyspäivät 2018“, 06.-07.10.2018

Esitlused olid seotud digitaalse maailmaga, uute materjalidega, tutvustati mitmeid projekte ja toimusid töötoad. Kohapeal olid mitmed firmad, kes tutvustasid oma tooteid ja kellelt sai tellida mitmesuguseid õppevahendeid. Mõned olulisemad sõnumid:

  • Soovitakse 7. klassile tunde juurde, siiani on kaks õppetundi nädalas, soovitakse kolme tundi
  • Õppeainete põhisisuks on: innovaatiokompetenssein ja teknologisen lukutaidon opetaminen (Lindfors 2018) ehk innovaatiliste disainiprotsesside/kompetentside ja tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine
  • Suuremate masinatega juhtub liialt palju õnnetusi, ca 250 juhtumit aastas, seega senisest enam pöörata tähelepanu tööohutusele
  • Õppetundides rõhk (häälega) töötavate seadmete valmistamisele ja rohkem 3D printimise õpetamist
  • Noored peavad oskama probleeme lahendada, seda nii tuleviku töö- kui ka argielus
  • Kas gümnaasiumis on piisavalt tehnoloogiavaldkonna ja innovatsiooni soodustavaid õppeaineid?

Mart Soobik

Näituse 2 X 100 teine 100

Haapsalu Kunstikoolis avati Haapsalu Viigi Kooli näituse –  2 X 100 – teine pool – õpetaja Villu Baumanni 100 kaastööd Maalehe nõuandelisale Targu Talita. Näitust ilmestavad ka hulk praktilisi töid, millede tegemist nendes kirjutistes õpetatakse. Tegemist on materjalide taaskasutuse, originaalsete ideede  ja hea disainiga. Blogis on ka materjalid pea kõikide teemade kohta. Blogis on  ilmunud kaastööde koondnimekiri ajakirja numbrite ja ilmumisajaga. Leiad, kui paned blogis otsingusse

MAALEHT – 30

Pildid näituselt aadressil  https://villub.wordpress.com

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks