EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Missioon ja visioon

Koondada vabariigi tehnoloogia ainevaldkonna õpetajad, kes soovivad anda oma panuse valdkonna arenguks, tagamaks õpilaste igakülgse tehnoloogilise kirjaoskuse.

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks