EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Projektid ja konkursid

Konkurss “Nutikad õpilastööd 2018/2019”

Festival “Noor insener” 2019

Festival “Noor insener” 2018

Konkurss “Nutikad õpilastööd 2017/2018”

Konkurss “Nutikad Õpilastööd 2016”

Konkurss “Nutikad Õpilastööd 2015”

Tehnoloogiaõpetuse konkurss Pärnumaal november 2015

Konkurss “Nutikad Õpilastööd 2014”

Seminar-nõupidamine

Konkurss

CNC freespink  leht 2

Kooliroboti projekt

Tehnoloogilise hariduse arendamise projekt (UPDATE)

Hea Eesti Idee

Tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis

Õpilaste konkurssvõistlus “Elektrotehniline töö”

Soovitused töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumidele ja töökeskkonnale

Innovaatiline tehnoloogiaõpetus

CNC freespingi ja disainitarkvara alane projekt

Veebipõhine õppematerjal “Elektrotehniline töö”

Rahvusvaheline veebipõhine õpikeskkond “Innovation Education”

Põhikooli tehnoloogia ainevaldkonna tööversioon 20.10.2005

Noorte konkurssnäitus “Hea Eesti Idee”

Üleriigiline töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpilaskonkurss 2003

Üleriigiline töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpilaskonkurss 2005

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks