EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Ainekava arendamise töörühm

Ainekava (2019) töörühma on kutsutud osalema Urmas Heinaste, Urmas Kaljulaid, Lauri Soosaar, Priit Tammets, Mait Pinsel, Mart Soobik.

Tehnoloogiaõpetuse ainekava arendus

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks