EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Artiklid

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri

Uudiskiri 1, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Mart Soobik
Uudiskiri 2, Toimus tehnoloogiaõpetuse rahvusvaheline suvekonverents 2010, Mart Soob
ik
Uudiskiri 4, Toimus koolitus “Tehnoloogia ainekava rakendamine”, Mart Soobik, oktoober 2010
Uudiskiri 4, Abja Gümnaasiumis rõõmustavad käsitööõpetajad ja kogu koolipere, Vane Valksaare, oktoober 2010
Uudiskiri 5, Tehnoloogia ainekava rakendamist toetavad praktilised koolitused!, Mart Soobik, jaanuar 2011
Uudiskiri 6, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub õpetajaid suvekonverentsile, Mart Soobik, märts 2011
Uudiskiri 7, Rahvusvaheline tehnoloogiaõpetuse Suvekonverents 2011: 12 punkti!, Vilmar Olviste, juuni 2011
Uudiskiri 8, Õppematerjal „Loovuspedagoogika“, Vilmar Olviste, august 2011
Uudiskiri 9, Uus ja eestimaine tehnoloogiaõpetuse õpik “Tehnoloogia ja loovus”, Mart Soobik, detsember 2011
Uudiskiri 10, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu õppepäev keskendus meeskonnatööle, Vilmar Olviste, Mart Soobik, detsember 2011
Uudiskiri 11, Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub rahvusvahelisele suvekonverentsile, Mart Soobik, märts 2012
Uudiskiri 11, Tehnoloogiakasvatuse Liit jätkab õpetajate koolitamist, Mart Soobik, märts 2012
Uudiskiri 12, Rahvusvaheliselt konverentsilt teadmisi plastikust, Mart Soobik, juuni 2012
Uudiskiri 13, Tehnoloogiaõpetajad õppisid õppekava rakendamist, Mart Soobik, september 2012
Uudiskiri 14, Tehnoloogiavaldkonna õpetajad Mulgimaal, Mart Soobik, detsember 2012
Uudiskiri 15, Lennuk lendama!, Mart Soobik, märts 2013
Uudiskiri 15, Kutse tehnoloogiaõpetajate Suvekonverentsile 2013, Mart Soobik, märts 2013
Uudiskiri 16, Tehnoloogiavaldkonna aineõpetajate koolituste koostöö jätkub, Mart Soobik, mai 2013
Uudiskiri 17, Rahvusvaheline tehnoloogia ainevaldkonna Suvekonverents 2013, juba kümnes!, Mart Soobik, juuni 2013
Uudiskiri 18, Tehnoloogia ainevaldkonna koolitused Olustveres, Mart Soobik, september 2013
Uudiskiri 19, “Nutikad õpilastööd 2014”, Mart Soobik, detsember 2013
Uudiskiri 19, Õpetamine ja hindamine tehnoloogiavaldkonna õppeainetes, Mart Soobik, detsember 2013
Uudiskiri 19, Innovaatika ja loovus on tehnoloogia ainevaldkonna võtmesõnad, Mart Soobik, detsember 2013
Uudiskiri 20, Konkursi „Nutikad õpilastööd 2014“ parimate autorite tunnustamine, Mart Soobik, märts 2014
Uudiskiri 20, Õpetamine ja hindamine tehnoloogia valdkonna õppeainetes, Mart Soobik, märts 2014
Uudiskiri 21, Rahvusvaheline tehnoloogiakasvatuse suvekonverents 2014, Mart Soobik, mai 2014
Uudiskiri 22, Tehnoloogiaõpetajad said uusi mõtteid Soome uuest õppekavast, Mart Soobik, juuni 2014
Uudiskiri 23, Me vajame energiat!, Mart Soobik, september 2014
Uudiskiri 24, Tehnoloogiavaldkonna õppeainete tänapäevane õpetamine, Mart Soobik, detsember 2014
Uudiskiri 25, Tehnoloogiaõpetuse õppepäev, Mart Soobik, veebruar 2015
Uudiskiri nr 26, Tehnoloogiaõpetuse õpetajad pidasid juubeliseminari, Mart Soobik, aprill 2015
Uudiskiri nr 27, Rahvusvaheline tehnoloogia ainevaldkonna suvekonverents, 2015 Eesti Rahvusringhäälingu uudistes, Mart Soobik, juuni 2015
Uudiskiri nr 28, Üleriigiline konkurss „Nutikad õpilastööd 2015“, Mart Soobik, september 2015

Kogumiku artiklid

Kuidas õppida seadmeid looma – PICAXE mikrokontrolleriga
Lõiming tehnoloogiaõpetuses, vali lk 548 ja 583
Lõiming tehnoloogiaõpetuses, vali lk 548 ja 583
Luovuuspedagogiikka
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse seosed ja suundumused In: A. Lepik, M. Pandis (koost). Interdistsiplinaarsus sotsiaal- ja kasvatusteadustes. Sotsiaal- ja kasvatusteaduste doktorantide II teaduskonverents 25.-26. aprillil 2003 TPÜ-s. Artiklite kogumik. Tallinn: TPÜ kirjastus 2004, 205-229. ISBN 9985-58-300-0.
Geenart Nagel, Endel Rihvk, Mart Soobik (2001). Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekavast ja õpetamisest. In: Õpetajale uuendatud riiklikust õppekavast, 78- 86. Tallinn: Haridusministeerium. ISBN 9985-72-130-6.
Peeter Põllu seisukohad töökasvatuse tõhustamiseks tööõpetuses.In: Sotsiaal ja kasvatusteaduste dialoog ja ühishuvid: Sotsiaal- ja kasvatusteaduste doktorantide I teaduskonverents 18.-19. aprillil 2002 TPÜ-s, 268- 299. Tallinn: TPÜ Kirjastus 2003. ISBN 9985-58-235-7.

Seminari ettekanne

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava ja selle rakendamine

Ajalehe artiklid

Tehnoloogiaõpetajad käisid täienduskoolitusel Õpetajate Leht, 02.11.2012
Õpetajad panevad õppeaastale hea ja kasuliku punkti Pärnu Postimees, 03.06.2011
Tüdrukud puidu- ja plekitööle! Õpetajate Leht, 03.06.2011
Tehnoloogiaõpetuse segane seis Õpetajate Leht, 03.06.2011
Tehnoloogiaõpetus: ainekava nõuab, aga… Õpetajate Leht, 29.04.2011
Töö- ja tehnoloogiaõpetus – kas teisejärguline aine? Õpetajate Leht, 07.01.2011
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajate rahvusvaheline suvekonverents 2010
Tehnoloogiaõpetuse ainekavas on mõndagi uut Õpetajate Leht, 16.04.2010
21. sajand – tehnoloogia kui elu paratamatu osa Õpetajate Leht, 12.03.2010
Kooli tehnoloogiaõpetus tuleb atraktiivseks muuta Õpetajate Leht, 05.03.2010
Kas koolirahu igatsejad on eluvõõrad idealistid? Õpetajate Leht, 12.02.2010
Isegi tolmuimejad pannakse tantsima Õpetajate Leht, 12.02.2010
Tehnoloogiakasvatuse liidul täitub kuues aasta Õpetajate Leht, 22.01.2010
Noored meistrid proovivad kätt Pärnu Postimees, 12.12.2009
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajate suvekonverents 2009
Tehnikahuvi Õpetajate Leht, 04.12.2009
Kõrgtehnoloog, kes oskab ka naela seina lüüa Õpetajate Leht, 13.11.2009
Tehnikaringis õpitakse inseneritarkusi ja arendatakse tolerantsust Õpetajate Leht, 06.11.2009
Eesti noored insenerid mõtlevad roheliselt Eesti Ekspress, 18.04.2009
Tehnoloogiaõpetus edeneb jõudsalt Õpetajate Leht, 17.04.2009
Kuidas õpilasi tehnika juurde saada? Õpetajate Leht, 27.02.2009
Tehnoloogiaõpetuse suvekonverents Õpetajate Leht, 11.04.2008
Koolitused Vastseliinas Õpetajate Leht, 28.03.2008
Innovaatiline tehnoloogiaõpetus Õpetajate Leht, 28.03.2008
Tehnoloogiakool üldhariduskoolis Õpetajate Leht, 02.11.2007
Puust laevad ja rauast mehed Õpetajate Leht, 10.08.2007
Poiste puutööst Õpetajate Leht, 30.02.2007
Et insenere jätkuks ka tulevikus Õpetajate Leht, 15.12.2006
Tööõpetus ei vasta tööjõuturu nõuetele Õpetajate Leht, 17.11.2006
Tehnoloogiast ja tehnoloogiakasvatusest Õpetajate Leht, 7.04.2006
Innovaatiline tehnoloogiaõpetus Õpetajate Leht, 25.11.2005
Veebipõhine õppematerjal “Elektrotehniline töö” Õpetajate Leht, 25.11.2005
TEHNOLOOGIAKIRJAOSKUS Haridus, Detsember 2004
Tööõpetuse tulevik Postimees, 25.11.2004
Tööõpetuse ainenõukogu ettevõtmised Õpetajate Leht, 26.03.2004
Ainenõukogu püüab õpetajaid aidata Õpetajate Leht, 17.04.2003
Töö- ja tehnoloogiaõpetusest spetsialisti pilguga Õpetajate Leht, 21.03.2003
Töö- ja tehnoloogiaõpetus saab õppevahendeid Õpetajate Leht, 03.01.2003
Tööõpetus vajab toetust ja abi Õpetajate Leht, 15.03.2002
Töö- ja tehnoloogiaõpetuseks pole korralikke tingimusi Õpetajate Leht, 08.03.2002
Tagasivaade üldhariduskoolide tööõpetuse olümpiaadile Õpetajate Leht, 11.05.2001
Kas allkirjastaksite riiklikult tähtsa dokumendi seda põhjalikult läbi lugemata? Õpetajate Leht, 04.05.2001
Tööõpetuse vabariiklikust olümpiaadist Õpetajate Leht, 19.01.2001
Tööõpetuse materiaalbaas on kehv Õpetajate Leht, 12.01.2001
Tööõpetus teel uude sajandisse Õpetajate Leht, 05.01.2001
Mõtteid tööõpetusest Õpetajate Leht, 03.11.2000

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks