EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Soome käsitöö ainekava

10.11.2019 ilmus Soome uudistes üsna põhjalik ja murelik kirjutis, milles tuuakse välja mõned aastat tagasi Soomes vastuvõetud uue ainekava (käsitöö) vajakajäämised ja probleemid.

https://yle.fi/uutiset/3-11031718

Ainekava idee oli algselt Soomes üllas, võrdõiguslikkuse printsiip järgides õpetada kõigile õpilastele (nii poistele kui ka tüdrukutele) nn tekstiili- ja tehnilise töö poolt aga võrreldes endiste aegadega senisest vähemas mahus. Tulemuseks on aga nõrgemad teadmised ja oskused tehnilise töö ja tehnoloogia poolelt. Pehmelt öeldes on rahulolematuid palju.

Soome õpetajate poolt soovitakse eraldi õppeainet „Tehnika ja tehnoloogia“. Oleme tutvustanud ja rääkinud soomlastele meie Eesti tehnoloogiaõpetuse ainekava, soomlased ütlesid, et nad oleksid õnnelikud, kui neil oleks sarnane ainekava.

Eesti Masinatööstuse Liit kutsub

Eesti Masinatööstuse Liit kutsub tehnoloogiakasvatuse liidu liikmeid kolmapäeval, 06.11.2019, kell 15.00

messile Instrutec 2019 https://instrutec.ee/ ning soovivad meile tutvustada CNC õppematerjale, registreerunud osalejatele on tasuta sissepääs messile.

Kohal on ka Lauri Merkuurist https://www.merkuur.eu/ koos töökojaga.

.Palun kõigil, kes soovivad osaleda, registreerida oma osavõtt

Eventbrite lingil:

https://www.eventbrite.com/e/projekti-4change-uute-cnc-oppematerjalide-tutvustus-tickets-77218309041?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=strongmail&utm-term=listing

Maailmameistrivõistlused Ameerikas, VEX IQ Robotics 2019

Tallinna 21. Kooli robootika VEX IQ huvialaringi meeskond Update osales 28.-30. mail 2019 Ameerikas, Louisvilles, maailmameistrivõistlustel VEX Robotics Worlds 2019

Meeskonnal läks väga hästi ja neid tunnustati ihaldatud auhinnaga Elementary School Excellence Award (VIQC), mis väljendab eeskätt kõrget taset programmeerimises ja roboti ehitamises ning võistlemises.

Meeskonda kuulusid Alo Virunurm, Jasper Tenso 5B, Kristjan Puidet ja Edgar Peial 6D, juhendaja Mart Soobik.

The Sportsmanship Award is presented to Team 43496A, Update of Tallinn 21. Kool, Tallinn, Estonia

The Sportsmanship Award is presented to a team that earned the respect and admiration of the volunteers and other teams at the event. This team is a model for all to follow, as team members interact with everyone in a positive, respectful manner and exemplified the spirit of friendly collaboration and cooperation.

Pildigalerii

PRESSITEADE


31.10.2019

Eesti Haridustöötajate Liit ja õpetajate aineliidud on üksmeelsel seisukohal, et põhikooli riiklikud lõpueksamid tuleb säilitada

15. oktoobril 2019 toimunud Riigikogu kultuurikomisjoni avalikul istungil ilmnes, et Eesti suurim haridustöötajaid koondav ametiühing, Eesti Haridustöötajate Liit (EHL), toetab sarnaselt õpetajate aineliitudega ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilitamist. Nimetatud organisatsioonide juhid pidasid vajalikuks seisukohti täpsustada ja ühtlustada ning seetõttu kohtuti 30. oktoobril 2019.

EHL oli erinevalt õpetajate aineliitudest kaasatud ümarlauda, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel kaardistati põhikooli ja gümnaasiumi riiklike lõpueksamite läbiviimise poolt- ja vastuargumente. EHLi juhatuse esimees Reemo Voltri tõdes, et kuna HTMi poolt antud aeg organisatsiooni liikmete laiapõhjaliseks kaasamiseks ja seisukoha kujundamiseks oli napp, siis otsus toetada muudatusi põhikooli riiklike lõpueksamite läbiviimises langetati üksnes EHLi juhatuse poolt. Hilisemad arutelud Eestimaa erinevates piirkondades on näidanud, et valdav osa õpetajatest toetab ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilitamist.

Eilsel kohtumisel tõdeti, et HTMi korraldatud ümarlauas ei olnud esindatud mitte ükski pea kolmekümnest õpetajate aineliidust. Kitsast kaasatud huvigruppide ringist (näiteks riigigümnaasiumide direktorid) tulenevalt ei saa pidada ümarlaua seisukohti esinduslikuks. HTM lähtus seaduseelnõu 57 SE  sõnastamisel vaid ümarlaual esitatud seisukohtadest ega ole tuginenud nii kaaluka muudatuse tegemisel teadusuuringutele ega põhjalikule analüüsile, samuti on arvesse võtmata jäänud õpetajaskonna ekspertarvamus.

Kohtumisel osalenud õpetajate esindusorganisatsioonide juhid jõudsid järeldusele, et HTM ei ole oma kaasamispoliitikas olnud läbipaistev, puudub selge kaasamise strateegia, kaasamises valitseb süsteemitus ning ajaline raam analüüsiks on olnud ebaadekvaatne.

Kohtumisel rõhutati, et hariduse arendamine on Eesti jaoks strateegilise tähtsusega ning peab seisma päevapoliitikast kõrgemal.

Tõdeti, et täna  suurim haridusvaldkonna murekoht Eestis on ebapiisav õpetajate järelkasv, arvestades õpetajaskonna keskmist vanust. Õppekavade arendamine peab lähtuma haridusstrateegiast ning oleme läbi viidud teaduspõhiselt, kaasates laiapõhjaliselt õpetajate ühendusi  ning olema erinevaid haridusastmeid ja koolitüüpe lõimiv. Välishindamise arendamine peab olema osa õppekavade arendamisest.

Tänaseks on 14. oktoobril 2019 Riigikogu kultuurikomisjonile ning haridus- ja teadusministrile saadetud põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite säilimist toetanud avaliku pöördumisega ühinenud juba 23 õpetajate aineliitu.

Eesti Matemaatika Selts

Eesti Keemiaõpetajate Liit

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing

Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond

Eesti Geograafiaõpetajate Ühing

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts

Eesti Klassiõpetajate Liit

Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts

Eesti Emakeeleõpetajate Selts

Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Eesti Soome Keele Õpetajate Selts

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

Eesti Muusikaõpetajate Liit

Kunstihariduse Ühing

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit

Eesti Rootsi Keele Õpetajate Selts

Eesti Lasteaednike Liit

Eesti Käsitööõpetajate Selts “Aita” 

Eesti Loodusainete Õpetajate Liit

Eesti Alushariduse Ühendus

Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatus

VEX IQ Challenge European Invitational 2019

hosted at the Baltic Open 23th -24th of November – Pärnu, Estonia

The first ever VEX IQ Challenge European Invitational 2019 hosted at the Baltic Open will take place on 22 th -24th of November 2019 in Pärnu, Estonia.

All European VEX IQ teams are eligible to participate in the competition, which will also include a Robot Skills Challenge.

KEY DATES Registration of attendees opens Monday 6th of September 2019 Registration of attendees closes Monday 30th of September 2019 Members invoiced Monday 14th of October 2019

CONFIRMATION OF PARTICIPATION Following the deadline for the registration, the number of registrations per country will be assessed to ensure that the number of registrations does not exceed the cap.

PRELIMINARY PROGRAMME Friday 22th of November 2019 Arrival and registration, inspection Saturday 23th of November 2019 Opening ceremonies, Day 1 of the VEX IQ Challenge Sunday 24th of November 2019 Day 2 of the VEX IQ Challenge, closing ceremonies End of event and departure (15:00 / 3:00 pm )

REGISTRATION FEES AND OFFICIAL BALTIC OPEN PACKAGE The registration fee is 150 euros per team. Additional costs will be 40 euros per participant for official Baltic Open 2019 package and 20 euros per participant for accommodation in Pärnu May School if necessary. . All registered VEX IQ Challenge Baltic Open 2019 participants (competitors, team leaders, coaches, etc.) are required to purchase the official Baltic Open 2019 package. The price of the package depends on the total quantity of participants and will be confirmed latest in September. The package will include the following: – Event participation – T-shirt and backpack. Backpack will serve as a ticket in public transportation. – Opening and closing ceremonies – Catering on morning and evening. – Dinner on Friday and Saturday – Lunch on Saturday and Sunday – Disco Party at May School on Saturday

With additional prize: – Estonia Spa visit – “11 000 years of history” walk and eat in Pärnu Museum

TRANSPORTATION Pärnu is located in Southern Estonia, approximately 130 kilometers from the capital, Tallinn and 178 kilometers from Riga, capital of Latvia. The nearest airport is Tallinn Airport or Riga Airport.

Ferry tickets Helsinki – Tallinn – Helsinki for participants – 20% discount (NB! Reservations with special discounts ONLY via Reiser Conferences, viivika@reiser.ee. Full names and exact dates of birth required) Private transfers Tallinn – Pärnu – Tallinn and Riga – Pärnu- Riga – please send inquiry to viivika@reiser.ee Transfer to and from the airport are not included in the package, but numerous bus connections are available. The travel time by bus from Riga is about two and half hours. Please note that the event starts early on Saturday, so participants should arrive on Friday. Distances within the town Pärnu are short.

ACCOMMODATION Two types of accommodation are available:

School accommodation, Friday-Sunday School accommodation is available just 250 meters from the venue. The accommodation is in classrooms and in a gymnastic room, and participants must bring their own mattresses, pillows and bedding. The school has a safe storage room for luggage. Free parking spaces are available near the school. Breakfast (Saturday and Sunday) and evening snack (Friday and Saturday) are listed above.

Hotel accommodation Baltic Open official hotel is Strand SPA & Conference Hotel (900 m from the main venue and 600 m from Mai School)). Transportation between the hotel and the venue is included in the package. The hotel will offer special rates for Baltic Open attendees. Twin room 60 eur/per night. Triple room 80 eur/per room/per night. The room price includes an abundant breakfast and spa visit during the hotel stay. Dinner in hotel restaurant 10 eur/per person/per dinner (2-courses)

Hotel reservations: viivika@reiser.ee .

The Challenge will be organized in cooperation by Pärnu May School Estonia, the Pärnu City Estonia, Riihimäki City Finland and Roboedu Association.

FURTHER INFORMATION Event info: www.roboedu.fi Contact info: info@roboedu.fi Reservation of accommodation and transportation: Mrs. Viivika Orula (languages: estonian, russian, finnish, spanish and english) Reiser OÜ +372 521 4210 viivika@reiser.ee Contact in Pärnu: Hanno Saks (languages: estonian, russian and english) Pärnu May School +372 525 0655 hanno.saks@maikool.parnu.ee www.maikool.parnu.ee

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks