EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Tehnoloogia valdkonna koolitused 2011-2013

Koolitused

Koolitused on mõeldud tehnoloogia valdkonna õpetajatele (tööõpetus, käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus). Koolitusmoodulid moodustavad terviku, millest kõigist soovitame algusest lõpuni osaleda. Valida Moodul A Põhja-Eestist või Moodul B Lõuna-Eestist. Igale koolitusmoodulile koostatakse päevakava. Koolitusmoodulid I, II, III ja V on kahepäevased, esialgse maksumusega 35 Eurot. Koolitusmoodul IV on kolmepäevane, esialgne maksumus 60 Eurot.

Infopäev

I Koolitus, moodul A1 ja moodul B1

II Koolitus, moodul A2 ja moodul B2

III Koolitus, moodul A3 ja moodul B3

IV Koolitus, moodul A4 ja moodul B4

V Koolitus moodul A5

V Koolitus moodul B5

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks