EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Õppekeskkond

Tervisekaitsenõuded koolidele

Soovitused töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumidele ja töökeskkonnale

Õppevahendite soovitusloend koolidele 2004

Õppetöökodade olukorra küsitlus 2010 Tallinn

Õppetöökoja ruumid

Töö turvalisus (soome keeles)

Koolidele puidulaastude -ja tolmu äratõmbesüsteemid (Soome)

Koolidele puidulaastude -ja tolmu äratõmbesüsteemid (Rootsi)

Puidupuru- ja tolmu imusüsteem Centab

Tsentraalne imusüsteem CENTAB

Video – Tsentraalne imusüsteem CENTAB

Rootsi töökoha seadus

Rootsi töökoha seadus (tõlgitud)

Tervisekaitse nõuded koolidele (eelnõu)

Märgukiri ohutusmeetmete rakendamisest puutööklassides, juuni 2022

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks