EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Projektid ja konkursid

Üleriigiline võistlus „Kummimootoriga sõidukid“, 24.10.2023, Proto avastustehas

Konkurss “Nutikad õpilastööd”

Festival “Noor insener”

Tehnoloogiaõpetuse konkurss Pärnumaal november 2015

Seminar-nõupidamine

Konkurss

CNC freespink  leht 2

Kooliroboti projekt

Tehnoloogilise hariduse arendamise projekt (UPDATE)

Hea Eesti Idee

Tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis

Õpilaste konkurssvõistlus “Elektrotehniline töö”

Soovitused töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumidele ja töökeskkonnale

Innovaatiline tehnoloogiaõpetus

CNC freespingi ja disainitarkvara alane projekt

Veebipõhine õppematerjal “Elektrotehniline töö”

Rahvusvaheline veebipõhine õpikeskkond “Innovation Education”

Põhikooli tehnoloogia ainevaldkonna tööversioon 20.10.2005

Noorte konkurssnäitus “Hea Eesti Idee”

Üleriigiline töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpilaskonkurss 2003

Üleriigiline töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpilaskonkurss 2005

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks