EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Soovitused töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumidele ja töökeskkonnale

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu väljaanne sisaldab olulist teavet töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpperuumide jms kohta, 26 lehekülge. Kasulik materjal õpetajatele ja projekteerijatele õpperuumide renoveerimisel ja täiustamisel.
Kontakt: mart@tehnoloogia.ee

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks