EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolitused 2011

Täiendkoolitus 03.-04.01.2011 Tallinn
Uuendatud tehnoloogiaõpetuse ainekava rakendamine

Praktilise õppe lõiming õppekava üldpädevustega. Õhukese pleki voolimine ja hüdrokopteri loomine.

Esialgne päevakava

Pildid, Mart Aardam

Täiendkoolitus 21.-22.03.2011 Tallinn
Uuendatud tehnoloogiaõpetuse ainekava rakendamine

Paktilise õppe rakendamise didaktilised alused (aine- ja valdkonnasisene lõiming). Mobiiltelefoni aluse disainimine ja valmistamine.

Päevakava

Eesti Tööõpetajate Seltsi ja Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu koostööseminar Mäetaguse Põhikoolis 24. – 25. oktoober 2011

Päevakava

Seminari info

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks