EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Avaleht

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu eesmärgiks on tehnoloogia valdkonna õpetajate tehnoloogiaalase professionaalsuse kasvu soodustamine ja tehnoloogiakasvatuse põhimõtete leviku tõhustamine ning vastavasisulise hariduse arendamine.

Ensüklopeedia Britannica sõnastab, et tehnoloogia on teaduslike teadmiste rakendamine inimese elu praktilistes eesmärkides või, nagu mõnikord on sõnastatud, inimese keskkonna muutumisele ja manipuleerimisele (Technology, the application of scientific knowledge to the practical aims of human life or, as it is sometimes phrased, to the change and manipulation of the human environment) (Encyclopædia Britannica, 2019).

Tehnoloogiaõpetus — distsiplinaarne õpe inimese poolt kujundatud maailmast, mis annab õpilastele võimaluse omandada tehnoloogilisi protsesse ja teadmisi mis on vajalikud probleemide lahendamiseks ja inimeste võimete laiendamiseks. (Technology education—The disciplinary study of the human-designed world, which provides an opportunity for students to learn about the technological processes and knowledge needed to solve problems and extend human capabilities). (International Technology and Engineering Educators Association. (2020). Standards for technological and engineering literacy: The role of technology and engineering in STEM education. https://www.iteea.org/STEL.aspx)

“… Meil tuleb tehnoloogia ja tema järjest kiirenev muutumine omaks võtta. Peame näitama, et see aitab saada paremat haridust ja innustab lapsi teadmisi omandama. See valmistaks neid ette ka mõistmiseks, et nad peavad hakkama suhtlema masinatega, mis on mõne koha pealt väga targad, aga sama paratamatult sotsiaalselt kohanemisvõimetud. Et nad ei prooviks rääkida robotiga, kes pole selleks mõeldud. Kui ütleme neile, et iPad on halb, siis sellist loomulikku mõistmist ja kasvamist uude maailma ei tule.” Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaid, artikkel “Muutunud maailm nõuab uut lähenemist ka laste õpetamisele”, Õpetajate Leht, 7. detsember 2018

“… . Viiskümmend aastat tagasi esitas arvutiteadlane Gordon Moore tõdemuse, mida tuntakse Moore’i seaduse nime all ja mis tänini kehtib: arvutiprotsessori võimsus kahekordistub iga pooleteise aastaga. 50 aastaga ongi arvuti võimsus kahekordistunud 33 korda. Meenutagem siinkohal legendi, mida iga malesõber teab: male leiutaja küsis tasuks mängu leiutamise eest igale järgnevale malelaua ruudule eelmisega võrreldes kahekordset riisiterade hulka. Alguses oli see tasu maksvale keisrile kerge: 1, 2, 4, 8, 16. Ent 32. ruuduni jõudes läks asi raskeks ja lõpuks muutus vajaliku riisi hulk juba täiesti mõõtmatuks.”
Loe edasi Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi 96. aastapäeval 24. veebruaril 2014

“…Me oleme sedavõrd kaua tegelenud säilitamisega, et oleme selles ilmselt maailma parimad. Oleme sajandite ja võimude kiuste alles ja elus hoidnud oma keelt, oma kultuuri, oma jonni. Ja see on olnud mõistetav, vajalik ja isegi edukas hoiak. Aga see on suletud hoiak. Oma Eesti elu uues peatükis vajame helgemat ja avatud hoiakut. Me oleme olemas, ja seda pole tarvis enam tõestada. Avades end veidigi rohkem teistele rahvustele, teistele elustiilidele, välimustele, keeltele, arvamustele, on meil väga palju võita. Kas või seeläbi, et nii õpime iseennast paremini tundma….”(Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne iseseisvuspäeval 24. veebruaril 2011 Estonia teatri- ja kontserdimajas)

“…Me teame, et tänapäeval on edukad need riigid, kus panustatakse teadusele, tehnoloogiatele, tehnoloogiate ellurakendamisele ja inseneriharidusele. Edukad on need riigid, kus panustatakse valdkondadesse, mis haakuvad orgaaniliselt riigi majanduse vajadustega. Sealtkaudu leiavad need otsese väljundi rahva elukvaliteedi paranemisse…”(Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne TTÜ juubeliaktusel 17.09.2008)

“… Me peaksime oma tööga kogutud kapitali panema uusi ja tarku asju tegema, mitte püüdma samu asju uuesti teha. Odav töö suurt jõukust ei loo. Nii lihtne see ongi. Kui vaatame edukaid riike, siis näeme kõikjal erasektori väga suurt panust innovatsiooni, teadusesse, uutesse ideedesse ja lahendustesse…” (Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne vabariigi aastapäeval 24.02.2008)

“…Meil tuleb panna alus majandusele, mis ei lähtu enam odavast tööjõust, vaid ajupotentsiaalist ja uusima tehnoloogia tulemuslikust kasutamisest. Eesti suudab oma majandust ümber korraldada, oleme seda oma riiki taastades juba teinud, ja palju keerulisemas olukorras…”(Armas Eesti rahvas kodus ja kaugel! 31.12.2007 23:59 Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi President)

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks