EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Moodul A1 ja B1

I Koolitus

  • Moodul A1 (Põhja Eesti), 03.-04.01.2012, Tallinn

Esialgne päevakava

Projektõpe, Eve Oro

Pannoo, Endel Rihvk

Projektitöö “Söögimaja”, Endel Rihvk

Lõiming ja projektitööd tehnoloogiavaldkonnas, Endel Rihvk

Ainevaldkond „Tehnoloogia“, Marko Reedik

Tehnoloogia valdkonna projektitööd, Mart Soobik

Riikliku põhikooli õppekava sihiseaded ja eesmärgid, Mart Soobik

Projektitöö “Köitmine”, Siiri Reimann

  • Moodul B1 (Lõuna Eesti), 21.-22.03.2012, Tallinn (koolitusele registreerumine on lõppenud!)

Esialgne päevakava

Projektõpe, Eve Oro

Pannoo, Endel Rihvk

Projektitöö “Lindude söögimaja”, Endel Rihvk

Lõiming ja projektitööd tehnoloogiavaldkonnas, Endel Rihvk

Ainevaldkond „Tehnoloogia“, Marko Reedik

Tehnoloogia valdkonna projektitööd, Mart Soobik

Riikliku põhikooli õppekava sihiseaded ja eesmärgid. Tehnoloogia valdkonna suunamuutused, Mart Soobik

Projektitööd, Geenart Nagel

Koolituse teemad: uue riikliku õppekava rakendamine, õppekava eesmärgid ja alusväärtused, nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine, tehnoloogia ainevaldkonna eesmärgid, õppe eesmärkide võrdlus (2002 ja 2011), õppeprotsessi kujundamine, projektitööd, I ja II kooliaste

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks