EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Moodulid A2 ja B2

II Koolitus

  • Moodul A2 (Põhja Eesti), 27.-28.08.2012, Haapsalu


Esialgne päevakava

Arvuti kasutamine õppetöös, Siiri_Reimann

Erivajadustega õppe kohandamine, Villu Baumann

Käsitöö ja kodunduse õppesisu ja õpitulemused. Õpetaja töökava, Eve Oro

Lihtsad pillid, Veikko Hallik

Riikliku põhikooli õppekava üldpädevused, Mart Soobik

Tehnoloogiaõpetuse ainekava, Mart Soobik

Tehnoloogiaõpetuse sisu ja õpitulemused, õpetaja töökava koostamine, Mart Soobik

Vineerist külmkapimagnet, Villu Baumann

Õpetaja töökava, tehnoloogiaõpetus 4kl, I pa, Mart Soobik

Käsitöö ja kodunduse õppe sisu ja õpitulemused, õpetaja töökava koostamine, II ja III kooliaste, Anu Pink

  • Moodul B2 (Lõuna Eesti), 23.-24.10.2012, Abja-Paluoja


Esialgne päevakava

Projektitöö, Siiri Reimann

Käsitöö ja kodunduse õppesisu ja õpitulemused, Eve Oro

Lihtsad pillid, Veikko Hallik

Riikliku põhikooli õppekava üldpädevused, Mart Soobik

Tehnoloogiaõpetuse ainekava, Mart Soobik

Tehnoloogiaõpetuse sisu ja õpitulemused, õpetaja töökava koostamine, Mart Soobik

Tikandi loomine 4D Sketch programmiga, Eve Oro

Õpetaja töökava, tehnoloogiaõpetus 4kl, I pa, Mart Soobik

Sportlikud mängud, Vane Valksaare

Tikandi loomine 4D Sketch programmiga, Katrin Ots

Koolituse teemad: õppekava üld- ja valdkonnapädevused, õppekava läbivad teemad, õppe sisu ja õpitulemused, ainekava koostamine, II ja III kooliaste

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks