EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolitused 2010

Täenduskoolitus 22. – 23. märts 2010 Tallinnas

Elektritööd ja elektroonika õpetamine koolis – vanad ja uued huvipakkuvad harjutustööd.

Esialgne päevakava

Täienduskoolitus 23.- 24. august 2010 Vastseliinas
Uuendatud tehnoloogiaõpetuse ainekava rakendamine

Tehnoloogia ainekava rakendamine. Lõiming õppeainetega. Liikuva sõiduki ja savitööde sidumine teiste õppeainetega.

Esialgne päevakava

Mart Soobiku ettekanne

Täiendkoolitus 2.-3.10.2010 Tallinnas
Loovus tööõpetuses. Hakkame leiutama

Esialgne päevakava

 

Täiendkoolitus 25.-26.10.2010 Tallinnas
Uuendatud tehnoloogiaõpetuse ainekava rakendamine

Praktilise õppe lõiming õppekava läbivate teemadega. Joonise loomine arvjuhtimisega freespingile (CNC tööpink) ja harjutustööd programmiga NcCad (graveerimine ja lõiketöötlus ning toodete valmistamine).

Esialgne päevakava

NcCad algkursus

Automudeli valmistamine

CNC pingi juhtimine

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks