EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolitused 2014

Seminar- täienduskoolitus “Tehnoloogia valdkonna õppeainete tänapäevane õpetamine” 24. oktoobril 2014 Tallinna 21. Koolis

Päevakava

Kutse

Elle Klooster_STEM projekt

Esa-Matti Järvinen_Loovus ja innovaatilisus

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, I osa

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, II osa

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, III osa

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, IV osa

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, V osa

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, VI osa

Esa-Matti Järvineni videoesitlus, VII osa

Mart Soobik_Trendid ja tendentsid

Matti Lindh_Osavuse kadumine kui tehnoloogia õppimise koht

Matti Lindh_Milline on käsitööõpetuse ja tehnoloogiaõpetuse erinevus

Matti Lindh_Käsitööteadus

Matti Lindh_Rühmatöö tehnoloogiaõpetuses

Matti Lindh_Innovatsioon tehnilises töös

Matti Lindh_Tuleviku teadmised, oskused ja tehniline töö  

 

Täiendkoolitusseminar „Õpetamine ja hindamine tehnoloogia valdkonna õppeainetes“ 18. jaanuaril 2014 Tallinna 21. Koolis.

Päevakava

Kutse

Elle Klooster Muudatused tehnoloogia valdkonna ainekavades

Eve Oro Käsitöö ja kodundus

Glen Airiin Saarso Tähtpäevade tähistamine tööõpetuses

Margus Pedaste Tehnoloogiline kirjaoskus

Maria Jürimäe Õppimist toetav hindamine tehnoloogia valdkonna õppeainetes

Mart Soobik Tehnoloogiõpetuse terviklik mudel

Mart Soobik Tehnoloogiaõpetus 2

Pille Liblik Põhikooli riikliku õppekava ainevaldkonnakavade korrigeerimine

Tiia Rüütmann Tehnoloogia õppeainet õpetamisest

Koolituse pildid

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks