EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Töökoosolek detsember 2011

10.detsembril toimus ETKL aastakoosolek Radisson BLU hotellis. Kohale oli kogunenud töö- ja tehnoloogia õpetuse õpetajaid, liidu liikmeid, üle eesti maa.

Avasõna saab liidu esimees Mart Soobik, tehes teatavaks päevakava. Esimese punktina on päevakorras tehnoloogia õpetuse õpetajate tunnustamine. Liidu esimees tutvustab seni liidu poolt välja antud ja ilmunud tehnoloogia õpperaamatuid. Neid on esialgu kolm;

Hakkame leiutama (tõlge soome keelest)

Loovuspedagoogika

Tehnoloogia ja loovus (töö- ja tehnoloogia õpetuse õpetajatest autorite kollektiiv)

Raamatu, tehnoloogia ja loovus, autoreid liit tunnustas Haridusministeeriumi haridusministri Aaviksoo allkirjaga tänukirjadega ja autori õiguse eksemplaridega. Autasustatute nimekirja leiate liidu lehelt.

Teise päevakorra punktina saab sõna Tiiu Urva, hariduselt psühholoog. Tiiu Urva pidas loengu teemal „ Meeskonna töö tõhustamine liidus“. Töökoosolekust osavõtjad jagati gruppidesse ja hakkas lektori poolt püstitatud ülesannete lahendamine. Otsustada tuli, kas liidu nime on ikka õige ja teenib õiget eesmärki, kas nime kajastab liidu tegevust jne.

Vahepeal oli kätte jõudnud lõuna söök, mis oli väga mitmekesine ja andis kõigile jaksu meeskonna töö tõhustamisel kaasa rääkida ja vaielda.

Arutusele tulid meeskonna võimed ja oskused koostööks (seisundid, strateegiad, arusaamad, suunad) kompetentsuse tasandilt.

Tegevuse tasand; tegevused, käitumine, suhtlemine, kas suhtlus on kooskõlas ühise tegevusega.

Identiteedi tasand; missioon, meie ühingu lähemad eesmärgid – missioon ja roll. Milline on meeskonna roll, millele oleme pühendunud.

Juttu tuli kontekstist; kuhu meie ühing kuulub, kuidas meie ühing laiemalt ühiskonna huve teenib. Õppepäeva lõpuks said paika meeskonnatöö tasandid. Milline on meie ühingu üldine eesmärk – visioon – eesmärk, motivatsioon, tegevused ehk, mida me püüame teoks teha.

Päeva lõpuks võttis liidu esimees, hr Mart Soobik kokku päeva tegevused ja jääb lootma liidu ettevõtmistes ja töödes iga liidu liikme kaasalöömist.

Kirja pani Tori PK töö- ja tehnoloogia õpetuse vanemõpetaja Vilmar Olviste.

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks