EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Tunnustus

MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu tunnustamise kord

1. Üldosa

1.1. Kord reguleerib kandidaatide esitamist ja valikut.
1.2. Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu tunnustamise eesmärk on esile tõsta
tehnoloogiaõpetusse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone,
kellel on oluline mõju maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2. Kandidaatide esitamise kategooriad:

2.1. Pikaajaline panus tehnoloogiaõpetusse
– Inimene, kes on pikaajaliselt panustanud ning aktiivselt arendanud tehnoloogiaõpetuse
valdkonda
– Inimene, kes on algatanud ja arendanud koostööd kohalikul ja/või riiklikul tasandil
– Inimene, kes on tegutsenud tehnoloogiaõpetuse edendamisel vähemalt 10 aastat

2.2. Aasta koostöö
– Algatatud koostöö on oluline tehnoloogiaõpetuse arendamisel ja paistab silma
innovaatilisusega
– Koostöö eesmärk on pikaajaline ja jätkusuutlik
– Koostöö võib olla algatatud nii organisatsioonide, erafirmade, üksikisikute, kohaliku
omavalitsuse, maavalitsuse- kui ka riiklikul tasandil ning on soodustanud koostööd
erinevate valdkondade vahel

2.3. Aasta tegu
– Tegu või algatus, mis on silma paistnud kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil
– Tegu või algatus, mis on oluline tehnoloogiaõpetuse valdkonnas
– Tegu või algatus, mis on silma paistnud uuenduslike ideedega

3. Kandidaatide esitamine

3.1. Kandidaate võivad esitada kõik Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu liikmed.
3.2. Kandidaat võib esitada iseennast teise liikme soovituskirja olemasolul.
3.3. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise vorm ja saata Eesti
Tehnoloogiakasvatuse Liitu juhatusele.

4. Kandidaatide hindamine ja valik

4.1 Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatus valib igas kategoorias välja neile esitatud
kandidaatide seast ühe kandidaadi.

5. Teavitamine

5.1. Lõplikust valikust teavitatakse kandidaate kaks nädalat enne tunnustusürituse
toimumist.
5.2. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse detsembrikuus toimuval Eesti
Tehnoloogiakasvatuse Liidu aastat kokkuvõtval üritusel ja pannakse ülesse kodulehele.

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks