EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Missioon ja visioon

Visioon

Kujuneda professionaalseks tehnoloogia ainevaldkonna õpetajate ühenduseks, mille iga liige tunnetab liidu igakülgset tuge ja väärtust ning loob võimalused igal õpetajal panustada ja arendada.

 

Missioon

Koondada vabariigi tehnoloogiaõpetuse õpetajad, kes soovivad anda oma panuse valdkonna arenguks, tagamaks õpilaste tehnoloogilise kirjaoskuse.

 

Eesmärk

Liidu eesmärgiks on liikmete tehnoloogiaalase professionaalsuse kasvu soodustamine ja tehnoloogiaõpetuse/kasvatuse/hariduse põhimõtete leviku tõhustamine ning vastavasisulise hariduse arendamine.

 

Sihid

Kujundada ühised väärtused ja töökultuur;

Pidev infovahetus ja toetus liikmeskonnale;

Õpetajate professionaalsuse kasv;

Tehnoloogiaalase hariduse edastamine ja arendamine;

Saada ja edastada pedagoogilist ning kasvatusteaduslikku kogemust;

Populariseerida tehnoloogia ainevaldkonda;

Arendada tehnoloogiaalast haridust.

 

 

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks