EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Soome käsitöö ainekava

10.11.2019 ilmus Soome uudistes üsna põhjalik ja murelik kirjutis, milles tuuakse välja mõned aastat tagasi Soomes vastuvõetud uue ainekava (käsitöö) vajakajäämised ja probleemid.

https://yle.fi/uutiset/3-11031718

Ainekava idee oli algselt Soomes üllas, võrdõiguslikkuse printsiip järgides õpetada kõigile õpilastele (nii poistele kui ka tüdrukutele) nn tekstiili- ja tehnilise töö poolt aga võrreldes endiste aegadega senisest vähemas mahus. Tulemuseks on aga nõrgemad teadmised ja oskused tehnilise töö ja tehnoloogia poolelt. Pehmelt öeldes on rahulolematuid palju.

Soome õpetajate poolt soovitakse eraldi õppeainet „Tehnika ja tehnoloogia“. Oleme tutvustanud ja rääkinud soomlastele meie Eesti tehnoloogiaõpetuse ainekava, soomlased ütlesid, et nad oleksid õnnelikud, kui neil oleks sarnane ainekava.

Eesti Masinatööstuse Liit kutsub

Eesti Masinatööstuse Liit kutsub tehnoloogiakasvatuse liidu liikmeid kolmapäeval, 06.11.2019, kell 15.00

messile Instrutec 2019 https://instrutec.ee/ ning soovivad meile tutvustada CNC õppematerjale, registreerunud osalejatele on tasuta sissepääs messile.

Kohal on ka Lauri Merkuurist https://www.merkuur.eu/ koos töökojaga.

.Palun kõigil, kes soovivad osaleda, registreerida oma osavõtt

Eventbrite lingil:

https://www.eventbrite.com/e/projekti-4change-uute-cnc-oppematerjalide-tutvustus-tickets-77218309041?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-source=strongmail&utm-term=listing

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks