EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolitus

Elektriõpetus kõigile

Asukoht: Tallinna 21. Kool, Raua 6
Toimumisaeg: 10:15 23.10.2018 kuni 16:30 24.10.2018


Täienduskoolitusel käsitletakse nüüdisaegset õpikäsitust, lihtsaid II kooliastme praktilisi töid, QR- koodi ja Facebooki kasutamistutvustust, toimuvad arutelud ja rühmatööd.


Registreerimine on lõppenud, rühm on komplekteeritud
 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks