EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolitus

Õpetamine ja hindamine tehnoloogia valdkonna õppeainetes

Asukoht: Tallinna 21.Kool
Toimumisaeg: 10:00 18.01.2014 kuni 16:00 18.01.2014


Kutsume osalema 18. jaanuaril 2014 Tallinna 21.Kooli, vt http://www.21k.ee, ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine  2008-2014“ projekti „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine“ raames täiendkoolitusseminarile

ÕPETAMINE JA HINDAMINE TEHNOLOOGIA VALDKONNA ÕPPEAINETES Toimuvad Haridus- ja teadusministeeriumi, SA Innove, ülikoolide õppejõudude ja ainespetsialistide esitlused, rühmatööd ja arutelud. Üritus on tasuta, vajalik eelregistreerimine. Päevakava


Registreerimine on lõppenud, rühm on komplekteeritud
 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks