EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolituste infopäev 27. oktoobril 2011

Koolituste infopäev 27. oktoobril 2011

Kutse

Päevakava

Alameetme tutvustus

Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus

Liidu tutvustus

80 aastat töö- ja tehnoloogiaõpetuse eestikeelset õppekirjandust

Koolitused

Koolitused on mõeldud tehnoloogia valdkonna õpetajatele (tööõpetus, käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus). Koolitusmoodulid moodustavad terviku, millest kõigist soovitame algusest lõpuni osaleda. Valida Moodul A Põhja-Eestist või Moodul B Lõuna-Eestist. Igale koolitusmoodulile koostatakse päevakava. Koolitusmoodulid I, II, III ja V on kahepäevased, esialgse maksumusega 35 Eurot. Koolitusmoodul IV on kolmepäevane, esialgne maksumus 60 Eurot.

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks