EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Töökoosolek detsember 2010

Koolitus Ruila Põhikoolis

4. detsembril toimus Ruila Põhikoolis Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu aastakoosolek koos õppepäevaga.

Kohale oli kutsutud Liidu liikmed ja teised huvilised.

Päev algas Ruila Põhikooli uue tööõpetuse majaga tutvumisega. Enne restaureerimist täitis hoone (vana mõisa ladu) lao ülesannet. Taani riigiga on Eesti Vabariigil sõlmitud leping vanade mõisate taastamise abiks. Ja nii oli ka Ruila mõisas võimalik Taani riigi abiga restaureerida vana mõisa ait ja ehitada see tänapäeva nõuetele vastavaks tööõpetuse majaks. Töö maksumuseks kujunes koos sisseseadega tublisti üle miljoni. Majja leidsid veel kohad käsitöö- ja kodunduse klass, kunstiõpetuseklass, raamatukogu.

Seega on Eesti Vabariigi põhikoolide seas täielikult töö- ja tehnoloogiaõpetusele vastav klass. Täiuslikuks teeb selle Tanel Tuisu firma poolt üles seatud puidupuru ja tolmu imursüsteem, mis on Põhjamaades kohustuslik, meile aga unistuseks.

Tehnoloogiaõpetust jagab Ruilas Renee Pedai, kes tutvustas uut töökoda ja seadmeid, Renee ütluse järgi saab selle aasta jõuludeks üks aasta tööd uues klassis.

Järgmisena tutvustas Tanel Tuisk uut puidupuru- ja tolmuimursüsteemi ja demonstreeris selle tööd. Süsteemi eeliseks on 4 korda suurem vaakum kui tavapuruimuritel. Süsteem hakkab tööle koos käivitatava tööpingiga või klapi avamise teel, temaga on väga mugav koristada klassi põrand ja pingid prahist.

Peale Taneli etteastet anti meile koolisööklas lõuna Taneli firma poolt.

Lõunasöögi järgi jätkusid ettekanded. Liidu juhataja Mart Soobik rääkis reisist Soome Jyäskülasse, kus toimus konverents, mis oli pühendatud Uno Cygnaeusele. Tema oli mees, kes 200 aastat tagasi tõi soome koolidesse tööõpetuse, kui uue õppeaine.

Järgnes õpetajate konkurssi „Tööesemete Konkurss“ tutvustus, mille tähtaeg on 1. veebruar 2011 aasta. Liidu kuludega sai tõlgitud ja trükitud raamat „Hakkame leiutama“, mille omanikuks sai iga õppepäeval osaleja. Liidu poolt on lubatud saata raamat ka igale alg- ja põhikoolile.

Järgnes ministrile saadetava kirja tutvustus, milles on loetelu seadmetest ja masinatest uue õppekava täitmiseks.

Otsustati sisse seada tehnoloogiaõpetajate tunnustamise kord, mis leidis heakskiidu. Peale päevakorra ammendamist oli kohvi ja koogi paus, seejärel tuli võtta kodutee jalge alla. Oli väga asjalik päev, AITÄH korraldajatele ja RENEE PEDAI`le.

Tori Pk tehnoloogiaõpetuse õpetaja vanemõpetaja Vilmar Olviste

Pildid, autor Mart Soobik

Pildid, autor Pärt Kukk

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks