EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Maailmameistrivõistlused Ameerikas, VEX IQ Robotics 2019

Tallinna 21. Kooli robootika VEX IQ huvialaringi meeskond Update osales 28.-30. mail 2019 Ameerikas, Louisvilles, maailmameistrivõistlustel VEX Robotics Worlds 2019

Meeskonnal läks väga hästi ja neid tunnustati ihaldatud auhinnaga Elementary School Excellence Award (VIQC), mis väljendab eeskätt kõrget taset programmeerimises ja roboti ehitamises ning võistlemises.

Meeskonda kuulusid Alo Virunurm, Jasper Tenso 5B, Kristjan Puidet ja Edgar Peial 6D, juhendaja Mart Soobik.

The Sportsmanship Award is presented to Team 43496A, Update of Tallinn 21. Kool, Tallinn, Estonia

The Sportsmanship Award is presented to a team that earned the respect and admiration of the volunteers and other teams at the event. This team is a model for all to follow, as team members interact with everyone in a positive, respectful manner and exemplified the spirit of friendly collaboration and cooperation.

Pildigalerii

Invitation to submit an abstract to PATT38!

Invitation to submit an abstract to PATT38! 

First call – submission dead-line October 15, 2019  

PATT38 in Finland, in the University of Turku, Rauma Campus in April 27.―30. 2020 

Dear Colleagues, 

PATT (Pupils´ Attitudes Toward Technology) is an international community of technology education colleagues (researchers, teacher educators, teachers, etc.) who are interested in educational research as a support to developments in technology teaching. In 2020, the 38th PATT -conference is taking place in the University of Turku, Finland, on Rauma campus of the Department of Teacher Education. The conference is from the 27th to the 30th of April 2020. 

On behalf of the PATT38 organising committee we wish to invite you to submit abstracts for the upcoming conference. The conference theme is Technology in our hands – Creative pedagogy and ambitious teacher education. The theme highlights the contemporary view of human cognition being ultimately based on bodily experiences. In technology education, this implies the acknowledgement of the importance of physical objects, experiences and activities in the creation and application of technology.  

A precondition for high level technology education is ambitious teacher education. We encourage you to submit abstracts that consider craft, design and technology education in early childhood education, in primary and secondary education as well as in higher education, as a cognitive, embodied experience of pupils and students as well as various examples of pre-service and in-service training and experiences and competencies of pre-service and in-service teachers.  

We invite abstracts that are related to the conference theme or technology education in a more general level. Abstracts will be peer-reviewed. Full papers will be invited based on accepted abstracts. All peer-reviewed and accepted full papers (3000 words) will be published in the conference proceedings.  

Deadline for abstracts is October 15th, 2019. 

Abstracts (max. 300 words) should be submitted no later than on the 15th of October 2019. The abstracts should be in IMRD form: introduction, methods, results, discussion.  

Please submit your abstract to https://link.webropolsurveys.com/S/F66E8E8BCEE305E2 

Important dates

Abstract submission 15/10/2019 

Notification of acceptance 15/11/2019 

Full paper submission 15/1/2020 

Full paper acceptance notification 15/2/2020 

Early-bird registration 15/3/2020 

Conference 27-30/4/2020 

Full conference information including the call for papers, guidelines on paper submissions, a tentative conference program, and travel and accommodation details can be found on the conference website (www.kasityokasvatus.utu.fi/index.php/en/patt38-in-2020/). 

Attached is a flyer providing a brief overview of the conference. Please share details of the conference to any colleagues you feel would be interested in attending.  

Should you require any further information please don’t hesitate to contact conference organising committee by email: patt38@utu.fi

Welcome to submit abstracts and join to the PATT38 conference in Finland! 

Professor Eila Lindfors, Chair of the conference 

PATT38 Organising & Scientific Committee 

Eila Lindfors

Professor in Craft, Design and Technology Education (CDTE)

Research on education integrating art, craft, design, and technology  https://www.kasityokasvatus.utu.fi

The INNOKOMP 2017-2020  -project  https://blogit.utu.fi/innokomp/

InnoPlay 2018-2021 -project https://sites.utu.fi/innoplay/

Oppilaitosturvallisuus http://www.utu.fi/optuke       

Safety and Security in education  www.utu.fi/optuke_en

Contact and visit information:

University of Turku, Department of Teacher Education / Rauma Unit 

Seminaarinkatu 1, 26101 Rauma 

email: Eila.Lindfors@utu.fi gsm +358503652538

Mereseminar 2019

Soome tehniliste ainete õpetajate (TAO) mereseminar 29.-31.03.2019
„Meriseminaari“ 2019 oli juba 30.-nes ja teemaks „Tehnoloogiakasvatus, turvalisus ja tööheaolu“ ja toimus see Helsingi-Stockholm-Helsingi laeval Gabriella.
Alljärgnevalt mõned mõtted, mis jäid eredalt meelde.
Kuulates, milliseid olid teemad, mida käsitleti 30 aastat tagasi, siis paljuski on sarnasust sellega, millised teemad on tänasel päevalgi aktuaalsed: nt õpetajakoolitus tulevikus, automaatika tehnilises töös, tehnika ja tehnoloogia jne.
Soome Tehnoloogiatööstuse koolitusjuht tõi esile, et hetkel töötab tehnoloogiatööstuses 310 000 töötajat, kaudselt iga kolmas töötaja on haaratud tehnoloogiatööstusega. Aastaks 2021 vajab Soome 53 000 uut töötajat, tänapäeva tooted peavad olema innovaatiliste lahendustega, digitaliseerimisel on suur tähtsus. Tehnoloogia parandab meile igapäevaelus ette tulevaid probleeme. Koolitusjuht tõi esile, et nad toetavad koole bussiekskursioonidega ettevõtetesse, mitmesuguste õppematerjalidega (sh videod) ja korraldavad noortele praktikat ettevõtetes. Hea koht tutvuda vastavate materjalidega on MyTech.fi portaal.
Helsingi ülikooli esindaja, esitas küsimuse, kas käsitöö (õppeaine üldnimetus Soomes) õppeaine kaob kooli õppekavast? Tehti küsitlus ja selgus, et aastatel 2008-2018 on õpe vähenenud ligi 40%. Vähenenud on ka nende õpilaste hulk, kes valivad valikainena käsitöö.
Tehnoloogiakasvatuse esindajad rääkisid probleemilahendus väljakutsetest, uutest materjalidest ja digitehnoloogiast ning disainiprotsessist. Esitati küsimus, kuidas sa teed, kui miskit teed? Helsingi ja Aalto ülikool hakkavad õpetajatele korraldama täienduskoolitusi tehnoloogiakasvatusega seonduvatel teemadel.
Erinevatele õpilastele antavad ülesanded peavad olema erinevad, nii et õpilane saab positiivset õppimiskogemust!
Palju positiivset vastukaja leidis õpetajate arutelu õppeaine nimest ja sisust. Õppeaine nimi „Käsitöö“ ei anna ülevaadet, mida õppeaine tegelikult sisaldab ja taotleb. Väga tähtis on, milline on õppeaine nimetus just hariduspoliitiliselt, välispoliitiliselt jne. Õppeaine nimeks pakuti „Tehniline töö ja tehnoloogia“, see õppeaine oleks kõikidele õpilastele kohustuslik, kõikides kooliastmetes, sisaldades tehnilist teavet ja matemaatilist loodusteaduslikku lähenemist ning tehnoloogilist kirjaoskust ja rakenduslikku praktilist tegevust, samuti integreeritud õpet teiste õppeainetega. Õppe tähtis küsimus on miks?
Ka oli juttu tehnoloogõpetuse füüsilisest õpikeskkonnast ja tööohutusest, masinatest ja uutest õpperuumidest. Korraldati ka töötube, eriti huvipakkuv oli SketchUp-i harjutusalane töötuba.
PS. Soome kolleegid lubasid oma järgnevasse ajakirja „Tekninen opettaja“ lisada artikli tulevasest festivalist „Noor insener II“ 2019, samuti lubas TAO juhatuse esimees Jouni Kaipainen osaleda rahvusvahelisel tehnoloogiakasvatuse XVI suvekonverentsil 2019 Räpinas!
Mart Soobik

Pildigalerii

1. KOHT JA EUROOPA MEISTRITIITEL VEX IQ ROBOOTIKA VÕISTLUSKLASSIS

12.-13. jaanuaril peeti Soomes Euroopa meistrivõistlused VEX IQ robootika võistlusklassis, VEX IQ Challenge European Open 2019.

Tallinna 21. Kooli VEX IQ robootika huviringi noored Jan Kenneth Toming, Alo Virunurm ja Jasper Tenso 5B klassist ja varuvõistleja Henrik Timmerman 6D, meeskond Vr masters, võitsid I koha ja tulid Euroopa meistriks programmeerimises ja sõiduoskustes, auhind – Robot Skills Champion Award (VIQC), samas edestasid nad ka vanema võistlusklassi osalejaid.

Kooli teine meeskond Update, koosseisus Edgar Peial, Kristjan Puidet 6D ja varuvõistlejad Mirko Kupits5B ning Marten Lee 4D klassist saavutasid 6. koha.

Noorte juhendaja, õpetaja Mart Soobik kuulutati VEX IQ robootikas Aasta õpetajaks, auhind- Volunteer of the Year (VIQC).

https://www.robotevents.com/robot-competitions/vex-iq-challenge/RE-VIQC-18-7516.html

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks