EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Koolitused 2006

Koolitusseminar 1. ja 2. novembril

Innovatiivne tehnoloogiakasvatus
Esialgne päevakava
Osalejate nimekiri

Täienduskoolitusseminar 28. oktoobril

Veebipõhine õppematerjal “Elekrotehniline töö”
Esialgne päevakava

Täienduskoolituskursus 23. ja 24. augustil Vastseliinas

Esialgne päevakava

no images were found

Täienduskoolitusseminar 6. mail Pärnus

Veebipõhine õppematerjal “Elekrotehniline töö”
Esialgne päevakava
Osalejate nimekiri

no images were found

Koolitusseminar 23. ja 24. märtsil

Tehnoloogiline kirjaoskus
Õppematerjalid:
1. Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid Ameerikas. Mart Soobik
2. Tehnoloogilise kirjaoskuse standardid Ameerikas. William E. Dugger, Jr
3. Tehnoloogiakasvatuse õpik. Michael Hacker ja Dave Burghardt
4. Tehnoloogiakasvatuse praktikum. Keith Good

Esialgne päevakava
Osalejate nimekiri

Täiendkoolitusseminar 25. märtsil

Veebipõhine õppematerjal “Elektrotehniline töö”
Esialgne päevakava
Osalejate nimekiri

Koolitusseminar 5. ja 6. jaanuaril

Head töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) kutsuvad teid 5. ja 6. jaanuaril Tallinna osalema koolitusseminaril

“Võimalusterohke õppematerjal Picaxe “

Koolitusseminari eesmärgiks on

o tutvustada innovaatilisi õppematerjale;

o anda ülevaade õppematerjalist “Picaxe”;

o demonstreerida mikrokontrollerite rakenduslikke väljundeid;

o harjutada kasutama mikrokontrollerite alast arvutiprogrammi;

o luua mikrokontrollerile huvipakkuvaid väljundtooteid;

o anda õpetajatele võimalus saada kogemusi teiste maade innovaatilistest õppematerjalidest.

Koolitusseminarile on oodatud õpetajad – vabariigi üldhariduskoolide (algklasside, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse, kunstiõpetuse ning arvutiõpetuse, majandusõpetuse), kutsekoolide kui ka kõrgkoolide õpetajad.

Ürituse detailsem päevakava on edaspidi kättesaadav aadressilt www.tehnoloogia.ee.

Info ja registreerimine koolitusseminarile toimub tel 6604 814, 5625 8135, 5649 9135 või meili teel, aadressil msoobik@tlu.ee.

Koolitusseminari korraldajate nimel,

Mart Soobik
Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu president

Sisukord
1. Õpimaterjali “PICAXE” käsitlemisvõimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuses
2. “PICAXE” trükiplaatide koostamine
3. “PICAXE” programm Editori installeerimine ja skeemi käsklused
4. “PICAXE” BASIC keele käsklused
5. “PICAXE-08M” TUNE WIZARD

Esialgne päevakava
Osalejate nimekiri

Täiendkoolitusseminar 7. jaanuaril

Head töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetajad

Tallinna Ülikool koostöös Tiigrihüppe Sihtasutusega kutsuvad teid 7. jaanuaril Tallinna osalema täiendkoolitusseminaril

Veebipõhine õppematerjal “Elekrotehniline töö”

Täiendkoolituskursuse eesmärgiks on:

o tutvustada innovaatilist veebipõhist õppematerjali “Elektrotehniline    töö”;
o anda didaktilisi soovitusi õppetöö läbiviimiseks koolitundides”;
o harjutatakse kasutama rakenduslikke ülesandeid;
o anda õpetajatele võimalus saada kogemusi innovaatilisest     õppematerjalist.

Koolituse maksumus on 530 EEK

Ürituse detailsem päevakava on edaspidi kättesaadav aadressilt www.tehnoloogia.ee.
Info ja registreerimine koolitusseminarile toimub tel 6604 814, 5625 8135, 5649 9135 või meili teel, aadressil msoobik@tlu.ee.

Koolitusseminari korraldajate nimel,

Mart Soobik
TLÜ lektor
Esialgne päevakava
Osalejate nimekiri

no images were found

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks