EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Mereseminar 2019

Soome tehniliste ainete õpetajate (TAO) mereseminar 29.-31.03.2019
„Meriseminaari“ 2019 oli juba 30.-nes ja teemaks „Tehnoloogiakasvatus, turvalisus ja tööheaolu“ ja toimus see Helsingi-Stockholm-Helsingi laeval Gabriella.
Alljärgnevalt mõned mõtted, mis jäid eredalt meelde.
Kuulates, milliseid olid teemad, mida käsitleti 30 aastat tagasi, siis paljuski on sarnasust sellega, millised teemad on tänasel päevalgi aktuaalsed: nt õpetajakoolitus tulevikus, automaatika tehnilises töös, tehnika ja tehnoloogia jne.
Soome Tehnoloogiatööstuse koolitusjuht tõi esile, et hetkel töötab tehnoloogiatööstuses 310 000 töötajat, kaudselt iga kolmas töötaja on haaratud tehnoloogiatööstusega. Aastaks 2021 vajab Soome 53 000 uut töötajat, tänapäeva tooted peavad olema innovaatiliste lahendustega, digitaliseerimisel on suur tähtsus. Tehnoloogia parandab meile igapäevaelus ette tulevaid probleeme. Koolitusjuht tõi esile, et nad toetavad koole bussiekskursioonidega ettevõtetesse, mitmesuguste õppematerjalidega (sh videod) ja korraldavad noortele praktikat ettevõtetes. Hea koht tutvuda vastavate materjalidega on MyTech.fi portaal.
Helsingi ülikooli esindaja, esitas küsimuse, kas käsitöö (õppeaine üldnimetus Soomes) õppeaine kaob kooli õppekavast? Tehti küsitlus ja selgus, et aastatel 2008-2018 on õpe vähenenud ligi 40%. Vähenenud on ka nende õpilaste hulk, kes valivad valikainena käsitöö.
Tehnoloogiakasvatuse esindajad rääkisid probleemilahendus väljakutsetest, uutest materjalidest ja digitehnoloogiast ning disainiprotsessist. Esitati küsimus, kuidas sa teed, kui miskit teed? Helsingi ja Aalto ülikool hakkavad õpetajatele korraldama täienduskoolitusi tehnoloogiakasvatusega seonduvatel teemadel.
Erinevatele õpilastele antavad ülesanded peavad olema erinevad, nii et õpilane saab positiivset õppimiskogemust!
Palju positiivset vastukaja leidis õpetajate arutelu õppeaine nimest ja sisust. Õppeaine nimi „Käsitöö“ ei anna ülevaadet, mida õppeaine tegelikult sisaldab ja taotleb. Väga tähtis on, milline on õppeaine nimetus just hariduspoliitiliselt, välispoliitiliselt jne. Õppeaine nimeks pakuti „Tehniline töö ja tehnoloogia“, see õppeaine oleks kõikidele õpilastele kohustuslik, kõikides kooliastmetes, sisaldades tehnilist teavet ja matemaatilist loodusteaduslikku lähenemist ning tehnoloogilist kirjaoskust ja rakenduslikku praktilist tegevust, samuti integreeritud õpet teiste õppeainetega. Õppe tähtis küsimus on miks?
Ka oli juttu tehnoloogõpetuse füüsilisest õpikeskkonnast ja tööohutusest, masinatest ja uutest õpperuumidest. Korraldati ka töötube, eriti huvipakkuv oli SketchUp-i harjutusalane töötuba.
PS. Soome kolleegid lubasid oma järgnevasse ajakirja „Tekninen opettaja“ lisada artikli tulevasest festivalist „Noor insener II“ 2019, samuti lubas TAO juhatuse esimees Jouni Kaipainen osaleda rahvusvahelisel tehnoloogiakasvatuse XVI suvekonverentsil 2019 Räpinas!
Mart Soobik

Pildigalerii

1. KOHT JA EUROOPA MEISTRITIITEL VEX IQ ROBOOTIKA VÕISTLUSKLASSIS

12.-13. jaanuaril peeti Soomes Euroopa meistrivõistlused VEX IQ robootika võistlusklassis, VEX IQ Challenge European Open 2019.

Tallinna 21. Kooli VEX IQ robootika huviringi noored Jan Kenneth Toming, Alo Virunurm ja Jasper Tenso 5B klassist ja varuvõistleja Henrik Timmerman 6D, meeskond Vr masters, võitsid I koha ja tulid Euroopa meistriks programmeerimises ja sõiduoskustes, auhind – Robot Skills Champion Award (VIQC), samas edestasid nad ka vanema võistlusklassi osalejaid.

Kooli teine meeskond Update, koosseisus Edgar Peial, Kristjan Puidet 6D ja varuvõistlejad Mirko Kupits5B ning Marten Lee 4D klassist saavutasid 6. koha.

Noorte juhendaja, õpetaja Mart Soobik kuulutati VEX IQ robootikas Aasta õpetajaks, auhind- Volunteer of the Year (VIQC).

https://www.robotevents.com/robot-competitions/vex-iq-challenge/RE-VIQC-18-7516.html

Stokker toetab tehnoloogiaõpet Eesti koolides

Stokkeri pressiteade                             17. mai

Stokker toetab töö- ja tehnoloogiaõpet Eesti koolides 10 000 euroga

Stokker koos klientide ja koostööpartneritega toetab Eesti koolide töö- ja tehnoloogiaõpet Eesti Tööõpetajate Seltsi ja Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu kaudu 10 000 euroga. Summa on kogutud Stokkeri omanikettevõtte Mecro 25. aastapäeva külaliste toel.

Priit Prints, ASi Mecro juhatuse esimees: “Mecro sai 25 aastat tagasi alguse kirest kvaliteetsete tööriistade, masinate ning motospordi vastu. Võidusõidurattaid tuli sel ajal ise ehitada ning selleks oli vaja täpseid ja vastupidavaid tööriistu ning oskust neid kasutada. Me tahame, et praktilised tööoskused pealekasvaval põlvkonnal ei kaoks ning meistrimehe oskused kanduks järjepidevalt isadelt poegadele edasi. See on põhjus, miks oleme võtnud oma missiooniks toetada tehnikasporti ning tööõpetuse arengut Eesti koolides korraldades Stokkeri Meistrivõistlusi. Tähistasime sel kevadel oma 25. sünnipäeva ning kutsusime sel puhul ka oma kliente ja koostööpartnereid toetama töö- ja tehnoloogiaõpet Eesti koolides.

Jürgo Nooni, Eesti Tööõpetajate Seltsi juhatuse esimees: “Koolide töökodade varustatus on Eestis väga erinev. Vaeslapse rollis on rohkem väiksemad maakoolid. Kõige suurem puudus on väikevahenditest, näiteks lõikevahenditest ja elektrilistest  käsitööriistadest. Eesti Tööõpetajate Selts soovib toetada osasid maakoole, kus tööriistadest on kõige rohkem puudus. Lisaks soovib toetada järgmisel aastal toimuvat õpilastööde näitust.”

“Mis puutub töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainesse koolides, siis suhtumine sellesse on paranemas. See võib olla tingitud ühiskonna üldise arusaama muutumisest, osatakse oluliselt rohkem hinnata käsitööoskust, ” lisab Jürgo Nooni.

Mart Soobik, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees: “Täna on Eesti koolide tehnoloogiaõpetuse varustatus tööriistade ja masinatega väga ebaühtlane, suuresti sõltub see kohalikust koolipidajast ja tehnoloogiaõpetuse õpetajast. Mitmetel aastatel läbiviidud uuringute tulemused näitavad, et tendents on tasapisi paremuse poole, samas on hädatarvilik jätkata koolide varustamist kaasaegsete masinate ja tööriistadega. Suur puudus on koolides tolmu ja puidulaastude aspiratsioonisüsteemidest. Vähestel koolidel on need seadmed olemas, nii et selles vallas on areng veel ees.  Teine suurem probleem on õpperuumid ja nende suurus. Tihti kohtab koole, kus tehnoloogiaõpetuse õpperuumid asuvad selleks mitte ettenähtud kohtades, näiteks keldrikorrusel, kus pole piisavalt õhku, valgust ega ruumi. Õpilased ja õpetajad peavad nendes ruumides loovalt õppima ja nutikaid lahendusi teostama.”

Mart Soobiku sõnul suhtuvad õpilased tehnoloogiaõpetusse positiivselt, sest seal saab omi ideid välja pakkuda ja luua oma kätega õpilasele uudset toodet. Samuti saab tundides õppida eakohasest tehnoloogiast aru saama, selle toimimist õpilaspäraselt katsetada ja seostada seda teiste eluvaldkondade ning ümbritseva eluga. Õpilase jaoks on positiivne elamus, kui saab ise endale teha vajaliku vahendi või seadme ja õppida selle loomeprotsessi jooksul peale valmistamise muudki.

10 000 eurot andsid Eesti Tööõpetajate Seltsi juht Jürgo Noonile ja Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juht Mart Soobikule üle Mecro nõukogu esimees Ando Aron ja juhatuse esimees Priit Prints.

Lisainfo: Priit Prints, AS Mecro juhatuse esimees priit.prints@mecro.ee 6201 111

Fotol: Priit Prints, Mart Soobik, Jürgo Nooni, Ando Aron.

Allan Kuusiku (Stokker) foto

Videolink https://www.youtube.com/watch?v=HZVUqK-Fq2k

Pilt 1

Pilt 2

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks