EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Mereseminar 2019

Soome tehniliste ainete õpetajate (TAO) mereseminar 29.-31.03.2019
„Meriseminaari“ 2019 oli juba 30.-nes ja teemaks „Tehnoloogiakasvatus, turvalisus ja tööheaolu“ ja toimus see Helsingi-Stockholm-Helsingi laeval Gabriella.
Alljärgnevalt mõned mõtted, mis jäid eredalt meelde.
Kuulates, milliseid olid teemad, mida käsitleti 30 aastat tagasi, siis paljuski on sarnasust sellega, millised teemad on tänasel päevalgi aktuaalsed: nt õpetajakoolitus tulevikus, automaatika tehnilises töös, tehnika ja tehnoloogia jne.
Soome Tehnoloogiatööstuse koolitusjuht tõi esile, et hetkel töötab tehnoloogiatööstuses 310 000 töötajat, kaudselt iga kolmas töötaja on haaratud tehnoloogiatööstusega. Aastaks 2021 vajab Soome 53 000 uut töötajat, tänapäeva tooted peavad olema innovaatiliste lahendustega, digitaliseerimisel on suur tähtsus. Tehnoloogia parandab meile igapäevaelus ette tulevaid probleeme. Koolitusjuht tõi esile, et nad toetavad koole bussiekskursioonidega ettevõtetesse, mitmesuguste õppematerjalidega (sh videod) ja korraldavad noortele praktikat ettevõtetes. Hea koht tutvuda vastavate materjalidega on MyTech.fi portaal.
Helsingi ülikooli esindaja, esitas küsimuse, kas käsitöö (õppeaine üldnimetus Soomes) õppeaine kaob kooli õppekavast? Tehti küsitlus ja selgus, et aastatel 2008-2018 on õpe vähenenud ligi 40%. Vähenenud on ka nende õpilaste hulk, kes valivad valikainena käsitöö.
Tehnoloogiakasvatuse esindajad rääkisid probleemilahendus väljakutsetest, uutest materjalidest ja digitehnoloogiast ning disainiprotsessist. Esitati küsimus, kuidas sa teed, kui miskit teed? Helsingi ja Aalto ülikool hakkavad õpetajatele korraldama täienduskoolitusi tehnoloogiakasvatusega seonduvatel teemadel.
Erinevatele õpilastele antavad ülesanded peavad olema erinevad, nii et õpilane saab positiivset õppimiskogemust!
Palju positiivset vastukaja leidis õpetajate arutelu õppeaine nimest ja sisust. Õppeaine nimi „Käsitöö“ ei anna ülevaadet, mida õppeaine tegelikult sisaldab ja taotleb. Väga tähtis on, milline on õppeaine nimetus just hariduspoliitiliselt, välispoliitiliselt jne. Õppeaine nimeks pakuti „Tehniline töö ja tehnoloogia“, see õppeaine oleks kõikidele õpilastele kohustuslik, kõikides kooliastmetes, sisaldades tehnilist teavet ja matemaatilist loodusteaduslikku lähenemist ning tehnoloogilist kirjaoskust ja rakenduslikku praktilist tegevust, samuti integreeritud õpet teiste õppeainetega. Õppe tähtis küsimus on miks?
Ka oli juttu tehnoloogõpetuse füüsilisest õpikeskkonnast ja tööohutusest, masinatest ja uutest õpperuumidest. Korraldati ka töötube, eriti huvipakkuv oli SketchUp-i harjutusalane töötuba.
PS. Soome kolleegid lubasid oma järgnevasse ajakirja „Tekninen opettaja“ lisada artikli tulevasest festivalist „Noor insener II“ 2019, samuti lubas TAO juhatuse esimees Jouni Kaipainen osaleda rahvusvahelisel tehnoloogiakasvatuse XVI suvekonverentsil 2019 Räpinas!
Mart Soobik

Pildigalerii

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks