EESTI TEHNOLOOGIAKASVATUSE LIIT


Estonian Association of Technology Education
     

Moodulid A4 ja B4

IV Koolitus

Koolituse teemad: erivajadustega õppe kohandamine, uute praktiliste tööde esitlus/ainekava esitlus/füüsilise õpikeskkonna parendamine, hindamine, sh Soome lektorid

 
 
Euroopa Liit. Euroopa Sotsiaalfond. Eesti tuleviku heaks